پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 8 بهمن 1401
پارک جنگلی کاس احمدان

پارک جنگلی کاس احمدان
پارک جنگلی کاس احمدان

با مساحت : 4/2  هکتار

پیرو مکاتبات متعدد شهرداری در خصوص الحاق مفدار 42341 مترمربع از اراضی خارج از حریم شهر به صورت منفصل حهت احداث پارک جنگلی در منطقه کاس احمدان از سال 92، کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان تشکیل و  با توجه به جلسات کمیته های فنی دفتر حنگلکاری،پارکها و ذخیره گاه های جنگلی و دفتر جنگلداری سرانجام در تاریخ 16/2/94 مورد موافقت قرار و این منطقه به حریم شهر متصل گردید.همچنین طرح مطالعاتی پارک جنگلی به صورت مدون به این سازمان تحویل و در مورخ 16/9/94 طی نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، به جهت جلوگیری از تصرف و تجاوز به عرصه های ملی،مجوز نصب فنس کشی محدوده پیشهادی به این شهرداری بر اساس بند ج ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه داده شد.
این پارک به صورت کاملا طبیعی و جهت استفاده روزانه شهروندان فومنی طراحی و قابلیت سرویس دهی به مسافرین عزیز را نیز دارا می باشد.
در جهت تحقق اجرای این پروژه، مسئولین محترم منابع طبیعی جنگلها وآبخیزداری بخصوص جناب آقای انگورج  معاون امور جنگلها ،مراتع و آبخیزداری  کشور و کارشناسان محترم استان از جمله آقای مهندس محمدپور و سرکار خانم خادمی همکاری بی شائبه ای را با این شهرداری داشته اند که قابل تقدیر می باشد.

پارک جنگلی کاس احمدانچاپ

پارک جنگلی کاس احمدان


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0